Komunikat

  Zmiana sposobu logowania do bankowości elektronicznej


  Szanowni Państwo!


  Z dniem 14 września br. zmiania się sposób logowania na konto bankowości elektronicznej naszego Banku.


  Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania naszych rozwiązań technologicznych do wytycznych określonych w Rozporządzeniu Delegowanym komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelnienia klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji - zwanymi PSD2 oraz ustawy z dnia 10 maja 2017 r. o usługach płatniczych oraz niektórych ustaw.


  Podczas logowania do bankowości elektronicznej poza podaniem loginu i hasła dodatkowo będziemy prosić o podanie kodu SMS otrzymanego na telefon komórkowy.


  Jeżeli do tej pory korzystaliście Państwo z kart zdrapek, listy haseł jednorazowych lub tokenów, to musicie Państwo zmienić sposób autoryzacji i uwierzytelnienia na SMS.


  W tym przypadku konieczny będzie kontakt osobisty z placówką Banku. Zmieniamy zasady autoryzacji, gdyż przepisy wymagają tzw. silnego uwierzytelnienia.


  Jeżeli już wykorzystujecie Państwo telefon komórkowy do autoryzacji trnsakcji bankowości elektronicznej naszego Banku, to automatycznie dodamy Państwa numer telefonu na potrzeby silnego uwierzytelnienia w bankowości elektronicznej, tak abyście Państwo dalej mogli z niej bezpiecznie korzystać.

Komunikat

  Ważna informacja dla użytkowników bankowości internetowej


  Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, wprowadzająca do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366, nakłada na dostawców usług płatniczych (w tym nasz Bank) obowiązek silnego uwierzytelniania użytkowników.


  Zgodnie z ww. ustawą określeni w niej dostawcy usług będą mogli za zgoda Klienta lub osoby, którą Klient upoważnił do korzystania z systemu bankowości elektronicznej, inicjować transakcje płatnicze, mieć dostęp do informacji o rachunku płatniczym Klienta oraz potwierdzać dostepność środków na rachunku płatniczym Klienta dla transakcji płatniczej opartej na karcie płatniczej. Dotyczy to sytuacji, w której Klient ma dostęp on-line do rachunku płatniczego


  Czytaj więcej...


Szanowni Państwo

  Informujemy, że w dniu 20.02.2018 r. zgodnie z poprzednimi zapowiedziami, stary system e-MBS został wyłączony. Od tej pory możliwe jest korzystanie wyłącznie z nowego systemu e-MBS

  Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by nowy system bankowości elektronicznej był bardziej przejrzysty i intuicyjny, a zarazem jeszcze bezpieczniejszy. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod nr. tel. 22 768 60 00 lub drogą mailową pod adresem bank@mbsbank.pl.


  Zachęcamy do obejrzenia filmów które przybliżą funkcjonalność oraz zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania z nowego systemu e-MBSPrzed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj